WMB bowling

Projekt sali gier z bowlingiem o powierzchni ok. 300 m2 , Leszno, 2013r.

© 2016 by Inarte